Pradziadkowie po Kądzieli

Akt małżeństwa Moich Pradziadków Franciszka Teski i Ludwiki Pesty – Szczutowo, 13 stycznia 1896r.

Ponad miesiąc wyczekiwania i tyleż emocji po odkryciu, iż w skrzynce listowej znajduje się przesyłka z nadawcą w rogu koperty: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PŁOCKU, a w niej m.in. wklejony obok akt, dotyczący zawarcia małżeństwa miedzy Moim Pradziadkiem – Franciszkiem Teska, ur. w Kolonii Szczechowo ok.1873 roku, z małżonków Bogumiła Teski i Józefy Zielińskiej, a  Moją Prababcią – Ludwiką Pesta, ur. w miejscowości Gorzeń ok. 1871 roku, z małżonków Jana Pesty i Antoniny Kapuścińskiej. Małżeństwo zostało zawarte 13 stycznia 1896 roku w Parafii Szczutowo (powiat sierpecki, woj. mazowieckie), a pierwszym ich potomkiem został, urodzony w 1896 roku –  syn Leon Teska, najmłodszym zaś –  Mój Dziadek Antoni Teska, urodzony 1 czerwca 1915 roku. W międzyczasie, w roku 1899 odbyli także podróż do USA – odnalazłem ich nazwiska na listach pasażerskich statku wypływającego z Hamburga do Nowego Yorku,  jak domniemywam – za pracą, tam przyszedł na świat ich trzeci syn Adam Teska – ur. 5 marca 1903 roku w Braddock – Pennsylvania, który w czasie II wojny światowej, po ciężkiej chorobie – zmarł dnia 12 stycznia 1944 r. w Niemieckim Obozie Koncentracyjnym Stutthof – (Sztutowo w powiecie nowodworskim, w woj. pomorskim). Po przeanalizowaniu dostępnych mi metryk parafii Szczutowo wnioskuje, iż powrócili do kraju między 1903 a 1905 rokiem, kiedy to urodził się kolejny ich syn – Czesław (1905-1906), w sumie przyszło na świat jedenaścioro ich dzieci w kolejności: Leon, Michalina, Józef, Adam, Czesław, Bronisław, Franciszka, Czesława, Zofia, Szczepan oraz Antoni Teskowie.